ADP Employment Report

Słownik

ADP Employment Report - miara zatrudnienia w sektorze prywatnym poza rolnictwem w USA. Bazuje na danych od ponad 600 000 klientów Automated Data Solutions Inc., jednego z największych na świecie usługodawców zajmujących się dostarczaniem rozwiązań związanych z podatkami, human resource i płacami. Używany do prognozowania krótkoterminowych trendów na amerykańskim rynku pracy w sektorze prywatnym.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski