Accumulative Swing Index (ASI)

Słownik

Accumulative Swing Index (ASI) - wskaźnik opracowany w celu mierzenia prawdopodobieństwa zwrotu na rynku. Zawiera się pomiędzy wartościami -100 i 100, gdzie dodatnie wartości wskazują trend wzrostowy, a ujemne spadkowy. Przedstawiony może być w postaci wykresu świecowego. Jego główną zaletą jest podleganie tym samym prawom analizy technicznej, co wykresy cen. ASI jest jednak znacznie gładszy od wykresu cen, co czyni go łatwiejszym do analizowania i pozwala uniknąć fałszywych sygnałów. 

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski