Accumulation / Distribution (A/D)

Słownik

Accumulation / Distribution (A/D) – wskaźnik techniczny, stworzony przez Larrego Williamsa. A/D jest współczynnikiem wartości zmiany, która odzwierciedla korelację zachowania cen względem wolumenu. Informuje czy zmianom kursów towarzyszą zwiększone ruchy akumulacyjne czy dystrybucyjne. Wzrost ceny przy jednoczesnym wzroście wolumenu oznacza akumulację. Spadek kursu przy wzroście wolumenu oznacza dystrybucję.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.