Accumulation / Distribution (A/D)

Słownik

Accumulation / Distribution (A/D) – wskaźnik techniczny, stworzony przez Larrego Williamsa. A/D jest współczynnikiem wartości zmiany, która odzwierciedla korelację zachowania cen względem wolumenu. Informuje czy zmianom kursów towarzyszą zwiększone ruchy akumulacyjne czy dystrybucyjne. Wzrost ceny przy jednoczesnym wzroście wolumenu oznacza akumulację. Spadek kursu przy wzroście wolumenu oznacza dystrybucję.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.