Accelerator Oscillator (AC)

Słownik

Accelerator Oscillator (AC) – wskaźnik techniczny, stworzony przez Billa Williamsa stanowi pochodną wskaźnika Awesome Oscillator. Zadaniem AC jest mierzenie siły trendu. Wskaźnik, wyświetlany jest w postaci histogramu, gdzie każda wartość większa od poprzedniej, przedstawiana jest jako zielony słupek a wartości niższe od poprzednich wyświetlane są jako słupki czerwone.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski