Zasady zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem każdej skutecznej strategii inwestycyjnej. Bez względu na trafność decyzji inwestycyjnych w Twojej strategii, bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem skala niemożliwych do uniknięcia strat ograniczy lub wyeliminuje wszelkie zyski.

Konsekwentne stosowanie poniższych zasad pomoże Ci poprawić skuteczność inwestycji.

 

Śledź rynek każdego dnia

Bądź blisko rynku. Analizuj wykresy każdego dnia, by być zawsze na bieżąco ze zmianami kursów. Śledź wiadomości ekonomiczne i publikacje ważnych danych, by mieć świadomość stanu fundamentów rynku. Pilnuj terminów publikacji danych zaplanowanych na najbliższe dni.

 

Inwestycje opieraj na silnych przesłankach

Otwieraj pozycje tylko, gdy znalazłeś okazję do inwestycji z atrakcyjnym stosunkiem premii do ponoszonego ryzyka (kiedy możesz zarobić znacznie więcej niż stracić). Poszukuj poziomów wsparcia i oporu, które kurs może testować lub przebijać. Korzystaj z tych poziomów wejścia i wyjścia z rynku w połączeniu ze zleceniami oczekującymi Stop-Loss oraz Take-Profit.

 

Miej plan

Nie otwieraj pozycji, jeśli nie opracowałeś wcześniej dokładnego planu postępowania zawierającego określone poziomy Stop-Loss i Take-Profit. Trzymaj się ustalonego na początku planu.

 

Oszczędnie korzystaj z dźwigni

Dźwignia jest świetnym narzędziem zwielokrotnienia zysków, ale powinna być używana ostrożnie. Nigdy nie ryzykuj więcej niż 5% equity na jednej pozycji i dostosuj wielkość pozycji do odległości w pipsach między poziomem otwarcia, a zaplanowanym poziomem Stop-Loss.

 

Używaj Stop-Loss

Zawsze ustawiaj zlecenie Stop-Loss, kiedy otwierasz nową pozycję i dostosowuj je wyłącznie w celu chronienia zysków, gdy kurs zmienia się na Twoją korzyść. Nigdy nie anuluj, ani nie oddalaj poziomu Stop-Loss, gdy kurs zmienia się na Twoją niekorzyść.

 

Chroń zyski

Jeśli kurs zmienił się gwałtownie na Twoją korzyść, rozważ zrealizowanie części zysku przez zamknięcie części pozycji, ustawienie zlecenia Trailing-Stop lub dostosowaniu zlecenia Stop-Loss. Jeśli rynek odwróci się, część Twoich zysków będzie chroniona.

 

Sprawdzaj swoje zlecenia

Możliwie często sprawdzaj wprowadzone poziomy zleceń, by mieć pewność, że są poprawne. Nawet doświadczonemu inwestorowi łatwo jest czasem przeoczyć swój błąd, gdy stara się śledzić wiele zmiennych czynników.

 

Odpocznij od rynku

Najefektywniejsi inwestorzy często zamykają wszystkie pozycje, by mieć przerwę na spokojne przeanalizowanie rynku. Jest to szczególnie zalecane, gdy ogarnia Cię poczucie zagubienia i zaczynasz wyłącznie reagować na zmiany kursów. Każdego dnia czekać będzie jeszcze wiele okazji do udanych inwestycji, więc nie ma potrzeby uparcie pozostawać na rynku, gdy może przydać Ci się przerwa.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.