Zarządzanie ryzykiem

Bez względu na to, jak skuteczna jest Twoja strategia inwestycyjna, jeśli nie będziesz prowadził rozsądnej polityki zarządzania ryzykiem, w długim okresie czasu Twoje wyniki okażą się niesatysfakcjonujące.

Nawet, gdy Twoja strategia sprawdza się z 60% skutecznością, mała liczba dotkliwych strat obróci skuteczną strategię w strategię przynoszącą straty. Oznacza to, że musisz mieć swoją koncepcję ograniczania strat.

Naucz się skutecznych strategii zarządzania ryzykiem, stworzonych by maksymalizować zyski poprzez rozsądne zarządzanie kapitałem inwestycyjnym, dźwignią oraz zleceniami oczekującymi, przede wszystkim zleceniem Stop-Loss.

 

Czym jest zarządzanie ryzykiem?

Ryzyko jest skalą zagrożenia stratą z inwestycji. Zarządzanie ryzykiem jest procesem określania ryzyka straty z inwestycji i ograniczania go do akceptowalnego poziomu względem wyceny Twojego rachunku i potencjalnych zysków z inwestycji. Zarządzanie ryzykiem jest ważną częścią każdej skutecznej strategii inwestycyjnej, pozwalającą osiągać, ale przede wszystkim utrzymać osiągnięte zyski.

W obrocie z użyciem dźwigni finansowej kluczowe jest zrozumienie zasad jej funkcjonowania. Dźwignia 1:100 oznacza, że 10 000 USD depozytu na Twoim rachunku umożliwia kontrolowanie pozycji o wartości do 1 000 000 USD. Oznacza to, że Twój wymagany depozyt stanowi 1% wartości otwieranej transakcji. Jeśli wartość kontrolowanego instrumentu zmieni się o 1% na Twoją korzyść oznacza to, że wartość Twojego kapitału została podwojona. Z drugiej strony, jeśli jego wartość spadnie o 1%, oznacza to Twoją stratę w wysokości 10 000 USD. 

Dźwignia zwielokrotnia zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Rozsądna strategia zarządzania ryzykiem ogranicza maksymalną stratę, jaką możesz osiągnąć z każdej otwieranej pozycji. Zależy ona od dwóch czynników: wielkości otwieranej pozycji i ryzyka straty mierzonego odległością w pipsach od poziomu otwarcia pozycji do poziomu zlecenia Stop-Loss. Maksymalna strata z pozycji jest ilością pipsów do Stop-Loss’a pomnożoną przez wartość 1 pipsa dla transakcji danej wielkości. 

Przykładowo, uważasz, że EUR USD testował opór na poziomie 1,2800 i niebawem jego kwotowania zaczną spadać. Planujesz sprzedać EUR USD po 1,2785 i ustawić Stop-Loss na zakup EUR USD po 1,2805. Maksymalna strata w pipsach, o ile zostanie aktywowane zlecenie Stop-Loss, wynosi 20. 

 

Jak dużą pozycję powinieneś otworzyć?

Radzimy nigdy nie ryzykować w jednej transakcji więcej niż 5% Equity swojego konta. Jeśli equity na Twoim rachunku wynosi 20 000 USD, nie powinieneś ryzykować więcej niż 5%, czyli 1 000 USD w jednej transakcji.

Wiemy już, że wartość 1 pipsa dla standardowego lota 100 000 EUR USD wynosi 10 $ (100 000 x 0,0001 $  = 10 $). Zatem ryzykowane przez nas 20 pipsów w transakcji 100 000 EUR USD jest warte 200 $. Zdecydowaliśmy ograniczyć nasze ryzyko do 1 000 $ otwierając pozycję o wartości 500 000 EUR USD, czyli 5 lotów.

Pamiętaj, że maksymalne ryzyko dla jednej transakcji nie powinno przekraczać 5% Twojego equity, a na niektórych pozycjach powinieneś ograniczać je jeszcze bardziej.

Jednym ze sposobów, by aktywnie ograniczać straty jest zlecenie Stop-Loss. Zawsze składaj zlecenie Stop-Loss w momencie otwierania pozycji. Pamiętaj, że Stop-Loss nie ogranicza Twoich zysków, a jedynie straty.

 

Stosunek premii do ryzyka

Radzimy rozglądać się za okazjami inwestycyjnymi oferującymi korzystny stosunek premii do ponoszonego ryzyka (tj. gdzie potencjalna premia jest kilkukrotnie wyższa od ponoszonego ryzyka). Powód wydaje się oczywisty: jeśli będziesz ryzykował dokładnie tyle, ile możesz zyskać, nie osiągniesz zysków, o ile Twoja strategia nie będzie miała naprawdę wysokiej skuteczności.

Załóżmy, że Twoja strategia inwestycyjna jest równie skuteczna, co rzut monetą: w 50% przypadków Twoje transakcje są udane, a w 50% przypadków mylisz się. Jeśli każda udana transakcja przyniesie taki sam zysk, jak strata z każdej nieudanej transakcji, to wyjdziesz na 0.

Co stanie się, gdy każda udana transakcja przynosić będzie dwa razy większy zysk, niż strata z każdej nieudanej transakcji?

Jeśli wciąż będziesz korzystał ze strategii rzutu monetą i 50% inwestycji jest udanych, a 50% nieudanych, ale zarabiasz dwa razy więcej na udanych, niż tracisz na nieudanych, to osiągniesz znaczące zyski.

Zakładając, że osiągniesz 500 $ zysku na każdej udanej i 250$ na każdej nieudanej inwestycji, po zamknięciu 100-tnej pozycji będziesz mógł cieszyć się z zysku na poziomie 25 000 $ (250 $ x 100 = 25 000 $).

Właśnie dlatego używanie zleceń Stop-Loss i poszukiwanie okazji do inwestycji o atrakcyjnym stosunku premii do ponoszonego ryzyka jest tak ważne.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.