Elementy analizy technicznej

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna służy do przewidywania kierunków przyszłych zmian cen na podstawie ich historycznych poziomów. Analiza techniczna polega na wykorzystaniu wykresów cen i innych wskaźników opartych na historii kursów do zidentyfikowania poziomów wsparcia, oporu, wyłamania, kontynuacji trendu lub jego odwrócenia. Inwestorzy polegający przede wszystkim na analizie fundamentalnej również używają wykresów i analizy technicznej jako narzędzi odczytywania poziomów wejścia i wyjścia z rynku.

Analiza techniczna opiera się na założeniu, że podstawy przyszłych zmian kursów zawarte są w historycznych poziomach cen. Zwolennicy analizy technicznej uważają, że zmiany cen nie są przypadkowe, lecz występują w powtarzających się sekwencjach. Kiedy na rynku ustanowiona zostaje rozpoznawalna formacja, będzie ona według nich kontynuowana, aż do jej odwrócenia lub ustanowienia nowej.

Inwestorzy polegający na analizie technicznej wykorzystują wartości kursów, obrotów, wykresy i inne wskaźniki do określenia najkorzystniejszych poziomów wejścia i wyjścia z rynku. Co istotniejsze, analiza techniczna umożliwia znalezienie potwierdzenia wniosków płynących z analizy fundamentalnej w ruchach cen na rynku. Znalezienie potwierdzenia wniosków z analizy fundamentalnej we wskaźnikach technicznych pozwala inwestować z większym przekonaniem. Analiza techniczna może też dodać ważny element obiektywności do Twojej strategii inwestycyjnej.

 

Elementy analizy technicznej:

Analiza wykresów – analizując wykresy prezentujące historyczne ceny można określić trend, poziom wsparcia i oporu, które mogą wpływać na przyszłe kursy
Rozpoznanie formacji na wykresie – rozpoznanie formacji polega na zidentyfikowaniu charakterystycznych zmian kursów, które mogą determinować przyszłe zmiany cen. Formacje najpowszechniej uznawane za wiarygodne to: głowa z ramionami, podwójny szczyt, podwójne dno, flaga i chorągiewka, trójkąt zwyżkujący i zniżkujący. Formacje te służą do zidentyfikowania potencjalnej zmiany trendu lub jego kontynuacji
Wskaźniki trendu – wskaźniki trendu używane są do zidentyfikowania tendencji w zmianach cen. Do wskaźników trendu zaliczamy linie trendu oraz średnie kroczące
Oscylatory – oscylatory stosuje się do określania aktualnej siły lub słabości panującego na rynku trendu. Oscylatory wyprzedzające mogą wskazywać, czy panujący trend wzbiera na sile i będzie prawdopodobnie kontynuowany (konwergencja), czy słabnie i przypuszczalnie zatrzyma się lub odwróci (dywergencja). Przykładami oscylatorów są RSI i oscylator stochastyczny

 

Analizy rynkowe TMS Brokers w zwięzły sposób przedstawią Ci wyniki analizy wykresów, wskaźników i oscylatorów dla najchętniej obracanych par walutowych, surowców i indeksów.

Nasze analizy zawierają ogólną klasyfikację instrumentów opartą na wynikach wskaźników technicznych, która pomaga zidentyfikować instrumenty o największym potencjale wzrostów i spadków.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.