Zalety doradztwa korporacyjnego

TMS Brokers oferuje niezależne od banków i zorientowane na Klienta podejście do doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym. Skupiamy się na rozwiązaniach i posiadamy wiedzę i doświadczenie w kwestii głębokości rynku, dzięki czemu zarządzanie ryzykiem może zwiększyć przewagę nad konkurencją.

Dla każdego klienta opracowujemy zindywidualizowaną strategię zarządzania ryzykiem walutowym i oprocentowaniem.

Inne zalety:

  • Dopasowanie strategii hedgingowych do indywidualnych potrzeb Klienta
  • Ekonomiczne strategie zarządzania długiem
  • Trafne zalecenia i analizy ułatwiające procesy decyzyjne
  • Dostęp do wiedzy naszych specjalistów
  • Programy edukacyjne pomagające w efektywnym handlu walutami
  • Praktyczna umiejętność posługiwania się instrumentami finansowymi

Dla każdego klienta opracowujemy zindywidualizowaną strategię zarządzania ryzykiem walutowym i oprocentowaniem.

Kontakt w działem doradztwa

Aby uzyskać więcej informacji na temat zalet doradztwa korporacyjnego skontaktuj się z nami poprzez e-mail: doradztwo@tms.pl lub telefonicznie: +48 22 529 76 37.

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.