Zmienność kursu złotego ERV względem euro w VIII stabilna mdm - MF

06-09-2013 15:30
06.09. Warszawa (PAP) - Wskaźnik zmienności kursu złotego ERV względem euro w sierpniu w ujęciu miesięcznym był stabilny na poziomie 7,1, a w ujęciu kwartalnym wzrósł do 8,2 z 8,1 - wynika z wrześniowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

"W sierpniu br. bez zmian pozostała wartość wskaźnika zmienności ERV w ujęciu miesięcznym (7,1 w sierpniu br.), przy jednoczesnym wzroście jego wartości w ujęciu kwartalnym (z 8,1 w sierpniu br. do 8,2 w lipcu br.)" - napisano w opublikowanym w piątek raporcie.

"Ponadto w sierpniu br. dodatni kierunek zmian był widoczny w danych implikowanych z notowań opcji walutowych o różnym okresie zapadalności" - dodano.

fdu/ asa/