Zmiana regulaminu korzystania z wersji demonstracyjnej systemów transakcyjnych oferowanych przez TMS Brokers S.A.

19-12-2014 14:41
Szanowni Państwo, w dniu 1 stycznia 2015 r. ulega zmianie Regulamin korzystania z wersji demonstracyjnej systemów transakcyjnych oferowanych przez TMS Brokers S.A.

Do obecnie obowiązującego regulaminu zostały dodane dodatkowe punkty:

  • Dane giełdowe dostępne w systemach demonstracyjnych są danymi opóźnionymi o co najmniej 15 minut.
  • Klient zobowiązuje się wykorzystywać kwotowania i dane giełdowe wyłącznie na potrzeby testowania systemów transakcyjnych oferowanych przez TMS Brokers. 
    Tym samym Klient nie ma prawa dalszej dystrybucji danych, wykorzystywania tychże danych w aplikacjach innych niż oferowane przez TMS Brokers lub publikowania ograniczonych ekstraktów danych.
  • Wykorzystywanie przez Klienta danych giełdowych do celów innych niż zapisane w niniejszym Regulaminie stanowi naruszenie praw własności intelektualnej.

Pełna treść Regulaminu korzystania z wersji demonstracyjnej systemów transakcyjnych oferowanych przez TMS Brokers S.A. dostępna jest do pobrania w formacie pliku PDF.