Zdaniem większości RPP napływające dane pozwolą ocenić zasadność dalszych obniżek stóp - minutes

21-02-2013 14:01
21.02. Warszawa (PAP) - Większość członków RPP uważa, że ocena zasadności dalszego łagodzenia polityki pieniężnej będzie zależała od wniosków płynących z analizy informacji dotyczących koniunktury gospodarczej i presji inflacyjnej, w tym wyników marcowej projekcji NBP - wynika z opisu dyskusji RPP na posiedzeniu 6 lutego.

"Odnosząc się do przyszłych decyzji, większość członków Rady uznała, że ocena zasadności ewentualnego dalszego łagodzenia polityki pieniężnej będzie zależała od wniosków płynących z analizy napływających informacji dotyczących koniunktury gospodarczej i presji inflacyjnej, w tym wyników marcowej projekcji makroekonomicznej NBP" - napisano w dokumencie.

"Niektórzy członkowie Rady sygnalizowali przy tym, że biorąc pod uwagę dokonane złagodzenie polityki pieniężnej i oczekiwaną stopniową poprawę koniunktury w II połowie 2013 r., być może zbliża się moment przerwy lub zakończenia obecnego cyklu obniżek stóp procentowych NBP" - dodano.

Zgodnie z minutes na posiedzeniu złożono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 1,0 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Złożono również wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,50 pkt. proc. Wniosek nie został przyjęty.

Na posiedzeniu złożono także wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt. proc. Wniosek został przyjęty. Rada postanowiła obniżyć podstawowe stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu: stopa referencyjna 3,75 proc., stopa lombardowa 5,25 proc., stopa depozytowa 2,25 proc., stopa redyskonta weksli 4,00 proc.(PAP)

fdu/ ana/