Zawieszenie handlu 09-03-2020 09:39

09-03-2020 09:39
Zawieszenie handlu

Handel na instrumentach US30.pro; US30.std; US.30; US500.pro; US500.std; US.500; US100.pro; US100.std; US.100; US2000.pro; US2000.std  został zawieszony
W związku z zawieszeniem handlu na instrumentach bazowych.  Handel na powyższych instrumentach będzie wznowiony niezwłocznie po wznowieniu handlu na instrumentach bazowych.