Zaległe płatności Polaków na koniec III wzrosły do 39,3 mld zł - BIG InfoMonitor

16-04-2013 12:43
16.04. Warszawa (PAP) - Przeterminowane płatności Polaków na koniec marca 2013 r. wzrosły do 39,28 mld zł, co oznacza, że w ciągu ostatnich 2 miesięcy wzrosły o 2 proc., a rdr o 9 proc. - wynika z cyklicznego raportu przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA.

"Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec marca 2013 roku wyniosła 39,28 mld zł" - napisano w raporcie.

"Kwota zadłużenia powiększyła się w czasie ostatnich dwóch miesięcy o 0,77 mld zł. Zaległe zadłużenie Polaków zwiększyło się o 1,99 proc. w stosunku do wyników prezentowanych w styczniowym raporcie. Łączna kwota zaległych zobowiązań klientów czasowo niewywiązujących się z płatności od marca 2012 roku wzrosła o 9,00 proc. (3,53 mld zł)" - dodano.

Przedstawiciele BIG InfoMonitor przewidują, że w ciągu 2-3 najbliższych miesięcy suma zaległych płatności przekroczy 40 mld zł.

Z raportu wynika również, że liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań na koniec marca 2013 roku wyniosła 2,257 mln, co oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zwiększyła się ona o 4.974 osób, czyli o 0,22 proc.

"Dynamika tego przyrostu jest niższa, niż ta notowana w 2012 roku. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba klientów podwyższonego ryzyka wzrosła o 4,38 proc. (czyli o 98.809 dłużników)" - dodano.

Odsetek klientów podwyższonego ryzyka przypadających na 1000 mieszkańców nie zmienił się w stosunku do styczniowego badania i wyniósł 5,9 proc.

"Blisko 62 proc. wszystkich zaległych płatności to kwoty poniżej 5 tys. zł, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy grupa ta zmniejszyła się o blisko 1 pkt. proc."

Z badania wynika, że średnie zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka wobec banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych oraz firm dostarczających usługi masowe wynosi 17.401 zł, o 1,76 proc. więcej niż na koniec stycznia i o 4,83 proc. więcej niż na koniec marca 2012 r.

Raport InfoDług powstaje w oparciu o informacje zgromadzone przez BIG InfoMonitor w Rejestrze Dłużników, dane z Biura Informacji Kredytowej i Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich. (PAP)

mj/ osz/