Zadaniem rządu jak najszybsze spełnienie kryteriów z Maastricht - premier

26-02-2013 10:49
26.02. Warszawa (PAP) - Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że Polska powinna być częścią integrującej się Europy, a tym samym w przyszłości wejść do strefy euro. Zadaniem rządu jest jak najszybsze spełnienie kryteriów konwergencji zapisanych w traktacie z Maastricht.

"Chcę podkreślić, że iluzją jest wizja obecności w Europie tylko częściowo, proces integracji jest procesem dynamicznym w tym sensie, że przygniatająca część państw Unii Europejskiej zmierza do większej integracji. Pozostaje kluczowym dylematem polskiej polityki czy Polska w przyszłości będzie wśród państw zmierzających do integracji czy też będziemy pozostawali w politycznych peryferiach Europy. Jesteśmy zdecydowani zwolennikami uczestniczenia w tym procesie integracji Europy" - powiedział Tusk przed posiedzeniem Rady Gabinetowej.

"Wspólna waluta jest dzisiaj kluczową osią tego procesu integracji, pozostawanie poza wspólną walutą jako strategia, czyli także w dalekiej przyszłości, w mojej ocenie byłoby dla Polski niebezpieczne" - dodał.

W ocenie szefa rządu wspólna europejska waluta pozwala strefie euro być konkurencyjną w skali globalnej.

Premier poinformował również, że jego rząd będzie chciał jak najszybciej spełnić kryteria konwergencji.

"(...) zadaniem rządu jest oczywiście nie wyznaczanie daty, tutaj potrzebna będzie zgoda opinii publicznej i wsparcie pana prezydenta, konsensus sił politycznych. Zadaniem rządu jest przygotowanie możliwie szybko Polski do spełnienia kryteriów z Maastricht. Wszyscy jesteśmy w 100 proc. przekonani, że państwo, które spełnia kryteria z Maastricht jest państwem zdrowszym ekonomicznie i finansowo. Nawet gdybyśmy z jakichś powodów opóźniali swój marsz do strefy euro, to i tak warto te kryteria spełniać" - przypomniał Tusk.

"Ostatnia zasada, najważniejsza, to jest nasze głębokie przekonanie, że wejściu do strefy euro - magiczna data - potrzebne jest pełne przekonanie, że to jest bezpieczne dla Polaków, że to będzie pozytywnie wpływało na dobrobyt w Polsce, to jest zasada którą my i nasi następcy muszą się bezwzględnie kierować. Polska nie powinna wejść do strefy euro jeśli będą jakieś istotne wątpliwości jak to wpłynie na życie każdego Polaka i taką deklarację z imieniu rządu składam przed panem prezydentem" - zaznaczył premier. (PAP)

fdu/ bg/ jtt/