Zaczęty w XI'12 cykl obniżek ogranicza ryzyka CPI poniżej celu w średnim okresie - komunikat

05-06-2013 16:00
05.06. Warszawa (PAP) - Zaczęty w listopadzie 2012 r. cykl obniżek stóp procenotwych ogranicza ryzyka ukształtowania się inflacji CPI poniżej celu w średnim okresie - wynika z komunikatu po majowym posiedzeniu RPP.

"W ocenie RPP, napływające dane wskazują na niższy niż oczekiwano wzrost gospodarczy w Polsce oraz silniejszy niż przewidywano w marcowej projekcji spadek inflacji. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca skali i momentu ożywienia gospodarczego w strefie euro, która może negatywnie wpływać na aktywność gospodarczą w Polsce. Biorąc to pod uwagę RPP postanowiła ponownie obniżyć stopy NBP" - napisano w komunikacie.

"RPP uznaje, że rozpoczęty w listopadzie 2012 r. cykl obniżek stóp sprzyja ożywieniu gospodarki oraz ogranicza ryzyka ukształtowania się inflacji CPI poniżej celu w średnim okresie" - dodano.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od czwartku 2,75 proc. w skali rocznej. (PAP)

nik/ map/ fdu/ asa/