Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w XII wzrosło do 189,9 mld zł (opis)

31-01-2013 12:29
31.01. Warszawa (PAP) - Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w grudniu wzrosło do 189,9 mld zł ze 187,7 mld zł w listopadzie, a ich udział w portfelu obligacji stanowił 36,5 proc. - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

"Grudzień był kolejnym miesiącem, w którym inwestorzy zagraniczni powiększyli swój portfel rynkowych obligacji skarbowych. Na koniec grudnia zadłużenie w obligacjach skarbowych wobec inwestorów zagranicznych wzrosło do 189,9 mld zł, a ich udział w zadłużeniu w obligacjach skarbowych ogółem wzrósł do 36,5 proc. wobec 30,8 proc. na koniec 2011 r. W całym roku inwestorzy zagraniczni powiększyli swój portfel rynkowych obligacji skarbowych o 37,4 mld zł" - napisał resort w komunikacie.

Wraz z bonami skarbowymi udział inwestorów zagranicznych wzrósł do 190,48 mld zł wobec 188,45 mld zł w listopadzie.

Struktura podmiotowa zadłużenia na koniec grudnia 2012 r. (w mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 87.756,54 3.769,78 91.526,32Inwestorzy zagraniczni 189.889,01 589,71 190.478,72Zakłady ubezpieczeniowe 52.796,58 516,79 53.313,37Fundusze emerytalne 117.370,23 368,89 117.739,12Fundusze inwestycyjne 41.728,73 559,13 42.287,86Osoby fizyczne 8.504,95 5,15 8.510,10Podmioty niefinansowe 1.668,65 6,43 1.675,08Inne podmioty razem 27.652,43 294,49 27.946,92 w tym MF 0,00 0,00 0,00

Razem 527.367,12 6.110,37 533.477,49

</PRE>

Struktura podmiotowa zadłużenia na koniec listopada 2012 r. (w mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 91.428,55 4.423,05 95.851,60Inwestorzy zagraniczni 187.719,64 735,81 188.455,45Zakłady ubezpieczeniowe 54.134,00 932,75 55.066,75Fundusze emerytalne 119.311,98 564,57 119.876,55Fundusze inwestycyjne 38.782,31 912,58 39.694,89Osoby fizyczne 8.569,33 5,15 8.574,48Podmioty niefinansowe 1.870,60 11,91 1.882,51Inne podmioty razem 25.786,71 747,45 26.534,16 w tym MF 0,00 0,00 0,00

Razem 527.603,13 8.333,27 535.936,40

</PRE>

(PAP)

map/ jtt/