Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w IV wzrosło do 207,07 mld zł - MF (tabela,opis)

29-05-2013 13:28
29.05. Warszawa (PAP) - Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w kwietniu wzrosło do 207,07 mld zł z 205,28 mld zł po marcu - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. (PAP)

"Kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym inwestorzy zagraniczni powiększyli swój portfel obligacji skarbowych. Na koniec kwietnia zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec inwestorów zagranicznych zwiększyło się do 207,1 mld zł, a ich udział w zadłużeniu w obligacjach skarbowych ogółem wzrósł do 37,9 proc." - napisano.

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec kwietnia 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 99.456,48 4.305,88 103.762,36Inwestorzy zagraniczni 207.066,46 248,80 207.315,26Zakłady ubezpieczeniowe 51.468,37 1.039,75 52.508,12Fundusze emerytalne 115.131,18 781,56 115.912,74Fundusze inwestycyjne 43.855,84 1.339,22 45.195,06Osoby fizyczne 8.329,85 4,55 8.334,40Podmioty niefinansowe 1.505,87 16,84 1.522,71Inne podmioty Razem 27.153,89 696,27 27.850,16

Razem 553.967,94 8.432,87 562.400,81

</PRE>

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec marca 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 104.059,10 4.696,43 108.755,53Inwestorzy zagraniczni 205.276,21 2.68,60 205.544,81Zakłady ubezpieczeniowe 51.401,97 713,95 52.115,92Fundusze emerytalne 113.035,81 341,56 113.377,37Fundusze inwestycyjne 42.089,47 1.491,66 43.581,13Osoby fizyczne 8.345,27 4,55 8.349,82Podmioty niefinansowe 1.551,85 14,33 1.566,18Inne podmioty Razem 27.378,52 901,79 28.280,31

Razem 553.138,19 8.432,87 561.571,06

</PRE>

(PAP)

map/ ana/