Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w III wzrosło do 205,27 mld zł - MF (opis)

30-04-2013 12:43
30.04. Warszawa (PAP) - Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w marcu 2013 roku wzrosło do 205,27 mld zł z 202,17 mld zł w lutym - poinformowało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie.

"Marzec był kolejnym miesiącem, w którym inwestorzy zagraniczni powiększyli swój portfel obligacji skarbowych. Na koniec marca zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec inwestorów zagranicznych zwiększyło się do 205,3 mld zł, a ich udział w zadłużeniu w obligacjach skarbowych ogółem pozostał na poziomie 37,6 proc." - napisano w komunikacie.

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec marca 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 104.059,10 4.696,43 108.755,53Inwestorzy zagraniczni 205.276,21 2.68,60 205.544,81Zakłady ubezpieczeniowe 51.401,97 713,95 52.115,92Fundusze emerytalne 113.035,81 341,56 113.377,37Fundusze inwestycyjne 42.089,47 1.491,66 43.581,13Osoby fizyczne 8.345,27 4,55 8.349,82Podmioty niefinansowe 1.551,85 14,33 1.566,18Inne podmioty Razem 27.378,52 901,79 28.280,31

Razem 553.138,19 8.432,87 561.571,06

</PRE>

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lutego 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 99.398,42 3.518,28 102.916,70Inwestorzy zagraniczni 202.175,36 132,01 202.307,37Zakłady ubezpieczeniowe 50.982,96 883,56 51.866,52Fundusze emerytalne 113.274,74 1.370,90 114.645,64Fundusze inwestycyjne 42.140,07 1.482,88 43.622,95Osoby fizyczne 8.435,16 4,87 8.440,03Podmioty niefinansowe 1.735,34 3,59 1.738,93Inne podmioty Razem 27.006,67 282,20 27.288,87

Razem 545.148,72 7.678,29 552.827,01

</PRE>

map/ asa/