Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec VIII spadło do 197.867,7 mln zł - MF

30-09-2013 13:20
30.09. Warszawa (PAP) - Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec sierpnia spadło do 197.867,7 mln zł z 202.111,91 mln zł w lipcu - wynika z danych MF.

"W sierpniu portfel obligacji skarbowych u inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 4,2 mld zł. Na koniec sierpnia zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec inwestorów zagranicznych wyniosło 197,9 mld zł, a ich udział w zadłużeniu w obligacjach skarbowych ogółem zmniejszył się do 35,1 proc." - napisał MF w komunikacie.

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec sierpnia 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 111.113,86 00,00 111.113,86Inwestorzy zagraniczni 197.883,14 00,00 197.883,14*Zakłady ubezpieczeniowe 54.361,73 00,00 54.361,73Fundusze emerytalne 120.930,81 00,00 120.930,81Fundusze inwestycyjne 48.941,59 00,00 48.941,59Osoby fizyczne 8.301,70 00,00 8.301,70Podmioty niefinansowe 1.355,79 00,00 1.355,79Inne podmioty Razem 29.020,60 00,00 29.020,60

Razem 571.909,21 00,00 571.909,21

</PRE>

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lipca 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 104.936,62 2.010,82 106.947,44Inwestorzy zagraniczni 202.127,10 104,90 202.232,00Zakłady ubezpieczeniowe 53.779,17 493,35 54.272,52Fundusze emerytalne 120.116,42 00,00 120.116,42Fundusze inwestycyjne 47.317,58 325,50 47.643,08Osoby fizyczne 8.241,69 2,85 8.244,54Podmioty niefinansowe 1.365,78 14,01 1.379,79Inne podmioty Razem 28.295,96 132,07 28.428,03

Razem 566.180,32 3.083,50 569.263,82

</PRE>* różnica polega na doliczeniu obligacji detalicznych w posiadaniu nierezydentów

(PAP)

map/ jtt/