Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec VII wyniosło 202.111,91 mln zł - MF

30-08-2013 11:57
30.08. Warszawa (PAP) - Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec lipca wyniosło 202.111,91 mln zł wobec 201.767,13 mln zł w czerwcu - podał resort finansów w komunikacie.

"W lipcu portfel obligacji skarbowych u inwestorów zagranicznych zwiększył się o 0,3 mld zł. Na koniec lipca zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec inwestorów zagranicznych wyniosło 202,11 mld zł, a ich udział w zadłużeniu w obligacjach skarbowych ogółem zwiększył się do 36,2 proc." - napisano.

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lipca 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 104.936,62 2.010,82 106.947,44Inwestorzy zagraniczni 202.127,10 104,90 202.232,00Zakłady ubezpieczeniowe 53.779,17 493,35 54.272,52Fundusze emerytalne 120.116,42 00,00 120.116,42Fundusze inwestycyjne 47.317,58 325,50 47.643,08Osoby fizyczne 8.241,69 2,85 8.244,54Podmioty niefinansowe 1.365,78 14,01 1.379,79Inne podmioty Razem 28.295,96 132,07 28.428,03

Razem 566.180,32 3.083,50 569.263,82

</PRE>

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec czerwca 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 113.896,12 2.088,57 115.984,69Inwestorzy zagraniczni 201.782,31 103,40 201.885,71Zakłady ubezpieczeniowe 53.099,12 385,35 53.484,47Fundusze emerytalne 117.658,81 00,00 117.658,81Fundusze inwestycyjne 46.499,26 349,90 46.849,16Osoby fizyczne 8.257,46 2,85 8.260,31Podmioty niefinansowe 1.471,97 13,88 1.485,85Inne podmioty Razem 28.553,45 139,55 28.693,00

Razem 571.218,51 3.083,50 574.302,01

</PRE>

(PAP)

map/ asa/