Zaangażowanie inwestorów zagr. w obligacje na koniec V wyniosło 207.045,61 mln zł - MF (tabela)

28-06-2013 12:05
28.06. Warszawa (PAP) - Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec maja wyniosło 207.045,61 mln zł wobec 207.066,46 mln zł w kwietniu - podało ministerstwo finansów w komunikacie.

"W maju wielkość portfela obligacji skarbowych u inwestorów zagranicznych praktycznie nie uległa zmianie w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na koniec maja zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec inwestorów zagranicznych wyniosło 207,03 mld zł, a ich udział w zadłużeniu w obligacjach skarbowych ogółem zmniejszył się do 37,1 proc." - napisano w komunikacie MF.

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec maja 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 105.812,97 2.957,95 108.770,92Inwestorzy zagraniczni 207.045,61 161,60 207.207,21Zakłady ubezpieczeniowe 52.019,61 625,32 52.644,93Fundusze emerytalne 116.748,11 50,00 116.798,11Fundusze inwestycyjne 45.738,05 437,19 46.175,24Osoby fizyczne 8.269,66 2,84 8.272,50Podmioty niefinansowe 1.536,40 21,39 1.557,79Inne podmioty Razem 28.782,57 574,05 29.356,62

Razem 565.952,99 4.830,34 570.783,33

</PRE>

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec kwietnia 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 99.456,48 4.305,88 103.762,36Inwestorzy zagraniczni 207.066,46 248,80 207.315,26Zakłady ubezpieczeniowe 51.468,37 1.039,75 52.508,12Fundusze emerytalne 115.131,18 781,56 115.912,74Fundusze inwestycyjne 43.855,84 1.339,22 45.195,06Osoby fizyczne 8.329,85 4,55 8.334,40Podmioty niefinansowe 1.505,87 16,84 1.522,71Inne podmioty Razem 27.153,89 696,27 27.850,16

Razem 553.967,94 8.432,87 562.400,81

</PRE>

(PAP)

jba/ asa/