Za obniżką stóp o 50 pb w styczniu Bratkowski i Chojna-Duch - NBP

05-03-2013 14:15
05.03. Warszawa (PAP) - Na posiedzeniu RPP 9 stycznia za obniżką stóp procentowych o 50 pb głosowali Andrzej Bratkowski oraz Elżbieta Chojna-Duch. Za obniżką o 125 pb głosował tylko Bratkowski.

Przeciwko obniżce o 50 pb byli: prezes NBP Marek Belka, Adam Glapiński, Jerzy Hausner, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Rzońca, Jan Winiecki oraz Anna Zielińska-Głębocka. Głosowali oni także przeciw obniżce stóp o 125 pb. Przeciwko takiemu ruchowi była także Elżbieta Chojna-Duch.

Zyta Gilowska była nieobecna na styczniowym posiedzeniu.

Z opublikowanych wcześniej przez Monitor Sądowy i Gospodarczy wyników głosowań nad podjętymi uchwałami NBP wynika, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych o 25 pb w styczniu była jednomyślna - nikt nie głosował przeciw uchwale.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w styczniu stopy procentowe o 25 pb. Była to trzecia obniżka stóp NBP, począwszy od listopada 2012 roku. W lutym RPP także obniżyła stopy procentowe o 25 pb. Łączna skala cięć wyniosła do tej pory 100 pb.

Najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się w dniach 5-6 marca.

Treść wniosków dotyczących stóp procentowych wraz z rozkładem głosów członków Rady publikuje NBP. W przypadku, gdy wniosek nie został przyjęty - po upływie 6 tygodni od dnia głosowania, zaś w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej stóp procentowych - po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli na posiedzeniu RPP oprócz podjętej uchwały dotyczącej stóp procentowych głosowano nad innymi wnioskami, które nie uzyskały większości, wówczas wyniki głosowania nad tymi wnioskami są publikowane przez NBP po ogłoszeniu wyników głosowania nad podjętą uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. (PAP)

jba/ asa/