Za obniżką stóp o 50 pb w maju Bratkowski oraz Zielińska-Głębocka - NBP

27-06-2013 14:06
27.06. Warszawa (PAP) - Na posiedzeniu RPP 8 maja za wnioskiem o obniżkę stóp procentowych o 50 pb głosowali Andrzej Bratkowski oraz Anna Zielińska-Głębocka - podał w czwartek NBP. Wniosek nie został przyjęty. Rada obniżyła w maju stopy o 25 pb.

Przeciwko wnioskowi o obniżkę stóp o 50 pb byli: prezes NBP Marek Belka, Elżbieta Chojna-Duch, Zyta Gilowska, Adam Glapiński, Jerzy Hausner, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Rzońca oraz Jan Winiecki.

Z opublikowanych wcześniej przez Monitor Sądowy i Gospodarczy wyników głosowań nad podjętymi uchwałami NBP wynika, że za obniżką stóp NBP o 25 pb w maju głosowali: prezes NBP Marek Belka, Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch, Jerzy Hausner oraz Anna Zielińska-Głębocka. Głos prezesa miał charakter rozstrzygający o obniżce. Przeciwko obniżce stóp o 25 pb głosowali: Zyta Gilowska, Adam Glapiński, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Rzońca oraz Jan Winiecki.

W czerwcu RPP obniżyła stopy procentowe także o 25 pb. Od listopada ubiegłego roku stopy zostały obniżone do tej pory łącznie o 200 pb. Obecnie referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 2,75 proc., lombardowa 4,25 proc., depozytowa 1,25, zaś redyskonta weksli 3,00 proc. Najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się w dniach 2-3 lipca.

Treść wniosków dotyczących stóp procentowych wraz z rozkładem głosów członków Rady publikuje NBP. W przypadku, gdy wniosek nie został przyjęty - po upływie 6 tygodni od dnia głosowania, zaś w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej stóp procentowych - po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli na posiedzeniu RPP oprócz podjętej uchwały dotyczącej stóp procentowych głosowano nad innymi wnioskami, które nie uzyskały większości, wówczas wyniki głosowania nad tymi wnioskami są publikowane przez NBP po ogłoszeniu wyników głosowania nad podjętą uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.(PAP)

jba/ asa/