Za obniżką stóp o 50 pb w lutym 3 członków RPP - NBP

28-03-2013 14:17
28.03. Warszawa (PAP) - Na posiedzeniu RPP 6 lutego za obniżką stóp procentowych o 50 pb głosowali Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch oraz Anna Zielińska-Głębocka. Za obniżką o 100 pb głosowali Bratkowski i Chojna-Duch.

Przeciwko obniżce o 50 pb byli: prezes NBP Marek Belka, Adam Glapiński, Jerzy Hausner, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Rzońca oraz Jan Winiecki. Głosowali oni także przeciw obniżce stóp o 100 pb. Przeciwko takiemu ruchowi była także Zielińska-Głębocka. Zyta Gilowska była nieobecna na styczniowym posiedzeniu.

Z opublikowanych wcześniej przez Monitor Sądowy i Gospodarczy wyników głosowań nad podjętymi uchwałami NBP wynika, że przeciwko obniżce stóp o 25 pb głosowali Andrzej Rzońca i Jan Winiecki.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w lutym stopy procentowe o 25 pb. Była to czwarta obniżka stóp NBP, począwszy od listopada 2012 roku. W marcu RPP obniżyła stop procentowe o 50 pb. Łączna skala cięć od listopada wyniosła do tej pory 150 pb.

Najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia.

Treść wniosków dotyczących stóp procentowych wraz z rozkładem głosów członków Rady publikuje NBP. W przypadku, gdy wniosek nie został przyjęty - po upływie 6 tygodni od dnia głosowania, zaś w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej stóp procentowych - po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli na posiedzeniu RPP oprócz podjętej uchwały dotyczącej stóp procentowych głosowano nad innymi wnioskami, które nie uzyskały większości, wówczas wyniki głosowania nad tymi wnioskami są publikowane przez NBP po ogłoszeniu wyników głosowania nad podjętą uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. (PAP)

jba/ osz/