Wzrost PKB w IV kw. '12 wyniósł 0,7 proc. vs 1,1 proc. szacowane wcześniej - GUS (opis, tabela)

22-04-2013 11:08
22.04. Warszawa (PAP) - Produkt Krajowy Brutto wzrósł w IV kw. 2012 roku o 0,7 proc. po korekcie wobec 1,1 proc. szacowane wcześniej - podał w poniedziałek skorygowane szacunki Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej poszczególne wskaźniki za III i IV kwartał 2012 r.:

<PRE> IV kw. IV kw. III kw. po korekcie przed korektą

PKB 0,7 1,1 1,3*

spożycie ogółem -0,3 -0,7 0,5* spożycie indywidualne -0,2 -1,0 0,2*. nakłady na środki trwałe -4,1 -0,3 -1,7*.popyt krajowy -1,6 -0,7 -0,8*wartość dod. brutto 0,6 1,0 1,3* przemysł -1,6 -1,2 1,0* budownictwo -2,6 -2,1 -6,1*.eksport 3,2 2,5 1,2*.import -2,4 -2,0 -3,2*</PRE>

* - dane skorygowane

(PAP)

nik/ asa/