Wzrost PKB w II kw. przyspieszy do 0,6 proc. rdr - Rada Gospodarcza (opinia)

22-05-2013 10:35
22.05. Warszawa (PAP) - Po danych o produkcji przemysłowej za kwiecień można oczekiwać, że tempo wzrostu PKB w II kwartale przyspieszy do 0,6 proc. rdr z 0,4 proc. w I kwartale - uważa Jakub Borowski, członek Rady Gospodarczej przy premierze.

"W sumie dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej (na którą niekorzystnie wpłynęły gorsze niż przed rokiem warunki meteorologiczne oraz utrzymujący się spadek inwestycji publicznych) wskazują, że dynamika PKB w II kw. wzrośnie do 0,6 proc. rdr wobec 0,4 proc. w I kw." - ocenił Borowski w codziennym biuletynie Rady Gospodarczej.

"Silniejszego przyspieszenia wzrostu gospodarczego oczekuję w IV kw. 2013 r., co będzie w znacznym stopniu związane z efektem niskiej bazy sprzed roku" - dodał.

GUS podał we wtorek, że produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 2,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,3 proc. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji o 2,6 proc. rdr oraz spadku o 2,5 proc. mdm.

"Do zwiększenia tempa wzrostu produkcji przemysłowej przyczyniły się przede wszystkim czynniki statystyczne związane z różnicą w liczbie dni roboczych. Warto również odnotować, że branże w których udział eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przekracza 50 proc., zanotowały znaczący wzrost produkcji" - zwraca uwagę ekonomista.

"Wyraźne zwiększenie produkcji w tych branżach ma jednak najprawdopodobniej charakter nietrwały, na co wskazuje zarówno pogorszenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro i Niemczech (PMI), jak i spadek wskaźnika koniunktury GUS dla bieżącego portfela zamówień zagranicznych w przetwórstwie przemysłowym" - dodaje. (PAP)

bg/ jtt/