Wzrost PKB w '13 może tylko nieznacznie przekroczyć 1 proc. - Durjasz, RG

15-05-2013 10:50
15.05. Warszawa (PAP) - Realny wzrost PKB w całym 2013 roku może tylko nieznacznie przekroczyć 1 proc. Perspektywy przyspieszania w II połowie roku zależą przede wszystkim od sytuacji w strefie euro i w Niemczech - uważa Paweł Durjasz z Rady Gospodarczej przy premierze.

"Polska gospodarka w dwóch ostatnich kwartałach znalazła się w stagnacji. Perspektywy przyspieszenia wzrostu PKB w II połowie 2013 r. zależą przede wszystkim od sytuacji w strefie euro i w Niemczech. Na razie jednak oczekiwanie na pozytywne sygnały z otoczenia polskiej gospodarki się wydłuża. Choć marcowy wzrost produkcji przemysłowej w Niemczech, zaskakujący w świetle rozczarowujących wyników badań koniunktury, daje pewną nadzieję. Wydaje się, ze realny wzrost PKB w całym 2013 roku w Polsce może tylko nieznacznie przekroczyć 1,0 proc." - napisał w komentarzu członek Rady Gospodarczej.

Jego zdaniem wtorkowe, wstępne dane GUS dotyczącego wzrostu PKB w I kwartale 2013 roku nie były zaskakujące.

"Szacowana wstępnie przez GUS dynamika PKB w I kw. 2013 r. nie powinna być zaskoczeniem (0,4 proc. - PAP). Oczekuję przywrócenia nieznacznie dodatniej dynamiki konsumpcji r/r w tym okresie. Spadek inwestycji w środki trwałe może się jednak nawet pogłębić, do tego wyraźnie ujemny powinien być wpływ zapasów na dynamikę popytu krajowego i PKB. Jedynym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostaje eksport netto" - uważa Durjasz. (PAP)

kba/ dan/