Wzrost PKB w '12 wyniósł 1,9 proc. vs 2,0 proc. szacowane wcześniej - GUS (opis, tabela)

22-04-2013 11:03
22.04. Warszawa (PAP) - Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2012 roku o 1,9 proc. po wzroście o 4,5 proc. w 2011 roku po korekcie - podał w poniedziałek skorygowane szacunki Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej GUS szacował, że w 2012 r. wzrost PKB wyniósł 2,0 proc.

Poniżej poszczególne wskaźniki za 2012 rok według szacunków GUS w porównaniu do wyników z 2011 roku:

<PRE> 2012 2012 2011 po korekcie przed korektą

PKB 1,9 2,0 4,5*.wartość dod. brutto 1,8 1,9 4,5*.spożycie ogółem 0,6 0,4 1,6* spożycie indywidualne 0,8 0,5 2,6*.akumulacja brutto -3,3 -1,0 11,2* nakłady na środki trwałe -0,8 0,6 8,5*.popyt krajowy -0,2 0,1 3,6*

</PRE>

* - dane skorygowane

(PAP)

nik/ asa/