Wzrost krajów wschodzących gospodarek w '13 na poziomie 4,9 proc. - IIF

24-05-2013 10:07
24.05. Warszawa (PAP) - Światowy wzrost gospodarczy w 2013 roku wyniesie 2,5 proc. PKB. Gospodarki wschodzące mogą rozwijać się w tym okresie w tempie 4,9 proc., a realny wzrost polskiej gospodarki wyniesie 1,3 proc. - wynika z raportu przygotowanego przez Międzynarodowy Instytut Finansowy (IIF).

"W tym miesiącu obniżyliśmy prognozę dla światowego wzrostu gospodarczego w 2013 roku o 0,1 pkt proc. do 2,5 proc. Wynika to z obniżenia naszych oczekiwań wobec gospodarek wschodzących (spadek do 4,9 proc. z 5,2 proc.). To odzwierciedla w dużym stopniu słabsze niż prognozowano ożywienie w I kwartale, ale także oczekiwanie, że tempo w całym rok będzie słabsze. Wzrost krajów gospodarek wschodzących w 2014 roku wyniesie 5,4 proc. (wobec 5,6 proc. prognozowanych w kwietniu)" - napisali autorzy raportu.

Rewizja prognoz dotyczyła także dojrzałych gospodarek. Instytut podniósł prognozę wzrostu dla Japonii, obniżył dla strefy euro i USA.

"Dokonaliśmy głównie korekty w górę dla Japonii, gdzie obecnie oczekujemy wzrostu na poziomie 1,6 proc. wobec 1,1 proc. wcześniej (...) W przeciwieństwie do Japonii, obniżyliśmy natomiast prognozę dla strefy euro o 0,2 pkt. proc. do -0,7 proc. Taka korekta wynika z gorszych odczytów za I kwartał" - napisali.

Instytut równocześnie zrewidował swoje prognozy inflacyjne dla większości gospodarek światowych, uwzględniając ostatnie spowolnienie tempa wzrostu cen w objętych badaniem krajach. Dla Polski prognozuje, że inflacja w grudniu 2013 roku wyniesie 2 proc. rdr, a w grudniu 2014 roku 2,2 proc. rdr.

Poniżej prognozy dla europejskich krajów gospodarek wschodzących (EEM):

<PRE>

realny wzrost gospodarczy inflacja rachunek obrotów bieżących (% rdr) XII rdr mld USD

kraje: 2013 2014 2013 2014 2013 2014

EEM 1,9 3,3 5,4 4,8 -38 -83

Polska 1,3 2,5 2,0 2,2 -1 2

Bułgaria 0,6 1,8 2,1 2,2 0 -1

Czechy 0,0 2,0 1,6 2,1 -2 1

Węgry -0,2 0,6 1,9 2,0 2 1

Rumunia 2,0 2,5 3,3 3,2 -5 -5

Rosja 2,0 3,5 6,3 4,9 33 -3

Turcja 3,5 4,5 6,9 7,3 -58 -73

Ukraina -2,0 1,5 7,6 6,3 -7 -7</PRE>(PAP)

kba/ osz/