Wzrost aktywności sektora wytwórczego w okręgu Chicago

30-09-2013 15:48
30.09. Chicago (PAP/Bloomberg) - Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł we wrześniu 2013 roku do 55,7 pkt. z 53,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 54,0 pkt.

Poziom 50 pkt. stanowi granicę pomiędzy rozwojem a recesją. (PAP)

wst asa/