Wzrosło ryzyko obniżki stóp NBP w połowie roku - BOŚ (opinia)

22-04-2013 17:20
22.04. Warszawa (PAP) - Wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje utrzymanie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na niezmienionym poziomie, jednak ryzyko obniżki stóp w połowie roku wzrosło - uważają ekonomiści z Banku Ochrony Środowiska.

"Uwzględniając całość znanych dziś danych i informacji uważamy, że wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje utrzymanie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Czynnikami, które w naszej ocenie stanowią o wyższym prawdopodobieństwie stabilizacji stóp w miesiącach kolejnych są: oczekiwania korzystniejszych danych ze sfery realnej krajowej gospodarki na początku II kw. oraz spadek inflacji CPI w II kw. tylko nieznacznie poniżej poziomu 1,0 proc. rdr implikujący wyższe szanse na wzrost indeksu pod koniec roku powyżej poziomu 1,5 proc. rdr" - napisali w tygodniowym raporcie ekonomiści z BOŚ.

"Jednocześnie przyznajemy, że w świetle serii informacji, które mogą być argumentem za łagodniejszą polityką pieniężną: - brak silniejszych sygnałów ożywienia gospodarki w kolejnych kwartałach, - niższy wskaźnik inflacji w I kw. br, - spadek cen surowców na rynkach światowych, - korekta w dół danych nt. PKB w IV kw. oraz w świetle sygnalizowanej gotowości RPP do kolejnego lekkiego złagodzenia polityki pieniężnej uważamy, że ryzyko obniżki stóp ponownie wzrosło" - dodali.

"Sądzimy, że przy braku bardziej jednoznacznych sygnałów wskazujących na potrzebę szybkich obniżek stóp RPP będzie wolała poczekać przynajmniej do czerwcowej publikacji danych nt. PKB za I kw. br., a także kolejnej serii miesięcznych danych (pierwszych za II kw. br.) lub / i do publikacji lipcowej projekcji inflacyjnej, by w oparciu o szersze spektrum danych podejmować decyzję o ewentualnej obniżce stóp NBP" - oceniają ekonomiści z BOŚ.

Najbliższe, decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się 7-8 maja.(PAP)

jba/ ana/