Wysyłka deklaracji PIT-8C

05-12-2013 14:32
Szanowni Klienci, Informujemy, że PIT-8C za rok podatkowy 2013 zostanie wysłany przez Dom Maklerski TMS Brokers drogą elektroniczną w postaci pliku PDF.

 

Pliki będą odpowiednio zabezpieczone indywidualnym hasłem. Wysyłka informacji zostanie zrealizowana na adres e-mail podany przez Państwa w Karcie Danych Klienta.

W związku z tym jeśli jakiekolwiek dane uległy zmianie (w szczególności adres e-mail, adres zamieszkania i korespondencyjny oraz adres urzędu skarbowego) prosimy o ich aktualizację najpóźniej do końca bieżącego roku.

Zmiany danych (oprócz adresu zamieszkania) można dokonać telefonicznie po podaniu informacji o posiadaczu rachunku oraz numeru rachunku i hasła telefonicznego. Zmiana adresu zamieszkania może być dokonana poprzez przesłanie zaktualizowanej Karty Danych Klienta, podpisanej zgodnie ze wzorem podpisu.

W celu dokonania zmiany danych bądź uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr +48 22 529 76 49.