Wyprzedzające wskaźniki koniunktury na świecie sugerują poprawę gospodarczą - MF

19-03-2013 09:04
19.03. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów obserwuje pogorszenie części wskaźników krótkookresowych, jednak wskaźniki wyprzedzające koniunktury sugerują poprawę sytuacji gospodarczej w krótkim okresie.

"Ministerstwo Finansów analizuje na bieżąco sygnały płynące z gospodarki. Kształtowanie się części indykatorów krótkookresowych jest gorsze od oczekiwań, jednak wyprzedzające wskaźniki koniunktury gospodarczej na świecie sugerują poprawę sytuacji w najbliższym okresie" - napisał resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Ostatnia prognoza Komisji Europejskiej opublikowana w dniu 22 lutego 2013 r. zakłada, że rynki eksportowe Polski w 2013 r. wzrosną istotnie szybciej w stosunku do wyniku z roku poprzedniego. Zgodnie z tą prognozą realny wzrost importu Unii Europejskiej w 2013 r. ma wynieść 1,5 proc. w porównaniu do 0,1 proc. spadku zanotowanego w 2012 r. Obecnie nie ma, zatem podstaw, żeby weryfikować przyjętą prognozę" - napisano. (PAP)

map/ osz/