Wygaszanie programów QE spowoduje trwały wzrost rentowności - NBP

16-07-2013 10:29
16.07. Warszawa (PAP) - Wygaszanie programów QE spowoduje trwały wzrost rentowności papierów na rynkach rozwiniętych, a w Polsce w skrajnym przypadku może doprowadzić do wyprzedaży na rynku wtórnym przez inwestorów zagranicznych - napisał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

"Reakcje uczestników rynku na zapowiedzi wcześniejszego niż pierwotnie zakładano wygaszania programów zasilania płynnościowego przez najważniejsze banki centralne prawdopodobnie spowodują trwały wzrost rentowności obligacji skarbowych na rynkach rozwiniętych oraz zwiększenie się ich zmienności. Wywołany tym relatywny spadek atrakcyjności krajowych obligacji skarbowych, w połączeniu z utrzymującym się spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, może doprowadzić do wyraźnego zmniejszenia zainteresowania tymi instrumentami lub w skrajnym przypadku nawet ich wyprzedaży na rynku wtórnym przez inwestorów zagranicznych" - napisano.

"Materializacja takiego skrajnego scenariusza skutkowałaby silnym wzrostem ich rentowności przy jednoczesnej deprecjacji złotego, prowadząc do zwiększenia się ryzyka rynkowego dla banków krajowych" - dodano. (PAP)

map/ ana/