Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 218,2 mld zł - MRR

22-07-2013 12:13
22.07. Warszawa (PAP) - Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 218,2 mld zł, a w części dofinansowania UE 154,6 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 21 lipca 2013 r. złożono 269,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 549,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 86.794 umowy o dofinansowanie na kwotę 357,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 246,5 mld zł, co stanowi 86,9 proc. alokacji na lata 2007-2013.(PAP)

map/ jtt/