Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 215,9 mld zł - MRR

01-07-2013 13:21
01.07. Warszawa (PAP) - Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 215,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 153,1 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 30 czerwca 2013 r. złożono 268,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 551,6 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 86 408 umów o dofinansowanie na kwotę 357,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 247,2 mld zł, co stanowi 86,5 proc. alokacji na lata 2007-2013.(PAP)

fdu/ asa/