Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 207,7 mld zł - MRR

13-05-2013 11:26
13.05. Warszawa (PAP) - Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 207,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 147,6 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 12 maja 2013 r. złożono 262,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 545,5 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 84.338 umów o dofinansowanie na kwotę 353,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 244,1 mld zł, co stanowi 86,4 proc. alokacji na lata 2007-2013. (PAP)

fdu/ asa/