Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 207,1 mld zł - MRR

06-05-2013 12:58
06.05. Warszawa (PAP) - Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 207,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 147,3 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 5 maja 2013 r. złożono 261,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 544,8 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 84.051 umów o dofinansowanie na kwotę 352,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 243,8 mld zł, co stanowi 86,2 proc. alokacji na lata 2007-2013. (PAP)

fdu/ asa/