Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 203,6 mld zł - MRR

08-04-2013 13:16
08.04. Warszawa (PAP) - Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 203,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 144,7 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 7 kwietnia 2013 r. złożono 258,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 545,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 83.175 umów o dofinansowanie na kwotę 350,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 241,8 mld zł, co stanowi 85,7 proc. alokacji na lata 2007-2013. (PAP)

map/ asa/