Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 197,6 mld zł - MRR

04-03-2013 12:53
04.03. Warszawa (PAP) - Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 197,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 140,5 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 3 marca 2013 r. złożono 256,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 536,7 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 82.174 umowy o dofinansowanie na kwotę 345,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 238,6 mld zł, co stanowi 84,2 proc. alokacji na lata 2007-2013.(PAP)

fdu/ osz/