Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 193,3 mld zł - MRR

04-02-2013 10:59
04.02. Warszawa (PAP) - Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 193,3 mld zł, a w części dofinansowania UE 137,3 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 3 lutego 2013 r. złożono 253,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 533,4 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 81.310 umów o dofinansowanie na kwotę 344,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 237,8 mld zł, co stanowi 85,3 proc. alokacji na lata 2007-2013. (PAP)

map/ asa/