Wybrane wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw usługowych w III - GUS

22-03-2013 10:46
22.03. Warszawa (PAP) - Poniżej wybrane wskaźniki dotyczące sytuacji przedsiębiorstw usługowych w poszczególnych sekcjach - marcowe badanie koniunktury GUS.

POPYT - DIAGNOZA

GUS podaje, że w marcu podmioty z większości sekcji objętych badaniem sygnalizują spadek popytu na usługi, najbardziej znaczący - jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia (sekcja I).

"Wzrost popytu na swoje usługi zgłaszają jedynie firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q)" - napisano w komunikacie.

POPYT - PROGNOZA

Z badania wynika, że na najbliższe trzy miesiące najbardziej znaczący wzrost popytu przewidują jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K).

"Największego spadku popytu spodziewają się podmioty z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M) i edukacja (sekcja P)" - dodano.

SPRZEDAŻ - DIAGNOZA

W marcu firmy z wszystkich sekcji objętych badaniem (poza jednostkami z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa - sekcja K) odnotowują ograniczenie sprzedaży.

"Najbardziej znaczący spadek w tym zakresie zgłaszają jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia (sekcja I) oraz pozostała działalność usługowa (sekcja S)" - głosi komunikat GUS.

SPRZEDAŻ - PROGNOZA

Według GUS największy wzrost sprzedaży w najbliższych trzech miesiącach przewidują przedsiębiorstwa z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K).

"Najbardziej znaczący spadek sprzedaży prognozują jednostki z sekcji edukacja (sekcja P) oraz pozostała działalność usługowa (sekcja S)" - napisano w komunikacie.

SYTUACJA FINANSOWA - DIAGNOZA

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw ze wszystkich sekcji objętych badaniem (z wyjątkiem podmiotów z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa - sekcja K) jest w marcu oceniana nadal niekorzystnie.

"Najbardziej negatywne oceny swojej sytuacji finansowej zgłaszają jednostki z sekcji edukacja (sekcja P) oraz zakwaterowanie i gastronomia (sekcja I)" - napisano.

SYTUACJA FINANSOWA - PROGNOZA

Z marcowego badania GUS wynika, że na najbliższe trzy miesiące prognozy sytuacji finansowej podmiotów większości badanych sekcji usługowych są pesymistyczne.

"Najbardziej znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej spodziewają się podmioty z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q) oraz pozostała działalność usługowa (sekcja S). Istotnej poprawy w tym zakresie spodziewają się dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K).

CENY - PROGNOZA

GUS podaje, że w przedsiębiorstwach należących do ponad połowy badanych sekcji prognozowany jest spadek cen świadczonych usług, przede wszystkim w jednostkach z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K).

"Najbardziej znaczący wzrost cen przewidują dyrektorzy jednostek z sekcji obsługa rynku nieruchomości (sekcja L)" - napisano.

ZATRUDNIENIE - PROGNOZA

Z badania wynika, że jednostki większości badanych sekcji usługowych planują w najbliższych trzech miesiącach dokonać redukcji zatrudnienia.

"Największą skalę zwolnień zapowiadają dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K) oraz transport i gospodarka magazynowa (sekcja H). Niewielki wzrost zatrudnienia planują kierujący podmiotami z sekcji pozostała działalność usługowa (sekcja S)" - głosi komunikat GUS.(PAP)

jba/ jtt/