WWK wskazuje, że w II kw. spadał wolumen zakupów - GfK

08-08-2013 11:26
08.08. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Wyborów Konsumenckich GfK wskazuje, że w II kwartale trwał na rynku proces "przebudowy portfela" co oznacza, że spadał wolumen zakupów - wynika z badania instytutu GfK.

"Analiza przebiegu zmian Wskaźnika Wyborów Konsumenckich GfK (WWK) wskazuje, iż w drugim kwartale 2013 roku trwał proces racjonalizacji portfela zakupowego polskich gospodarstw domowych. Jednocześnie porównanie kwartał do kwartału pokazuje, iż nastąpiło pogorszenie WWK w stosunku do odpowiedniego okresu z roku ubiegłego" - napisano w raporcie.

"Porównując wartość zakupów kategorii FMCG w drugim kwartale 2013 roku do wartości zakupów w analogicznym okresie roku 2012, obserwowana była ujemna dynamika i spadek wartości zakupów o 4 proc. (w poprzednim kwartale +1,8 proc.). W tym samym okresie wystąpiła również ujemna dynamika wolumenu zakupów na poziomie -4,2 proc. (w poprzednim kwartale +0,7 proc.)" - dodano.

Jak podaje GfK, zmiana wartościowa oraz zmiana ilościowa zakupów były znacznie poniżej poziomu inflacji, odnotowanej w danym kwartale.

"Na podstawie szacunków analityków instytutu GfK, porównując kierunek i wzajemne proporcje zmian wartości powyższych składowych WWK, należy stwierdzić, iż w drugim kwartale 2013 roku na rynku dóbr FMCG mieliśmy do czynienia ze scenariuszem +racjonalizacji portfela+ polskich gospodarstw domowych. Ponadto zwraca uwagę fakt, iż zarówno zmiana wartościowa, jak i zmiana ilościowa zakupów były znacznie poniżej poziomu inflacji notowanej dla danego kwartału. Obserwowany proces spowodowany był z jednej strony ujemnym popytem na towary ze strony kupujących, z drugiej strony - ich zwiększoną skłonnością do poszukiwania tańszych ofert" - dodano.

Wskaźnik Wyborów Konsumenckich GfK (WWK) powstaje na podstawie analizy wielkości i wartości zakupów polskich gospodarstw domowych w zakresie dóbr szybkorotujących.

Możliwych jest 6 scenariuszy WWK:

* Konsumpcjonizm - wolumen zakupów rośnie wolniej niż ich wartość; gospodarstwa domowe kupują więcej i jednocześnie nie poszukują tańszych produktów.* Kontrola portfela - wolumen zakupów rośnie szybciej niż wartość tych zakupów; tańsze produkty są bardziej poszukiwane.* Przebudowa portfela - wolumen zakupów spada, ale ich wartość rośnie; gospodarstwa domowe są skłonne sięgać po produkty droższe, kosztem ich liczby.* Racjonalizowanie portfela - wolumen zakupów spada szybciej niż ich wartość; gospodarstwa domowe kupują mniej produktów oraz poszukują tańszych produktów.* Kryzys w wydatkach - wolumen zakupów spada wolniej niż ich wartość; gospodarstwa domowe kupują mniej produktów i jednocześnie poszukują niższych cen (sytuacja zagrożenia ubóstwem).* Pierwszy etap wychodzenia z kryzysu wydatków - wolumen zakupów rośnie, ale ich wartość spada; tendencja poszukiwania tańszych produktów jest jeszcze silna. (PAP)

map/ asa/