WWK wskazuje, że w I kw. spadał wolumen zakupów, zaś wzrastała ich wartość - GfK

09-05-2013 15:10
09.05. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Wyborów Konsumenckich GfK wskazuje, że w I kwartale trwał na rynku proces "przebudowy portfela" co oznacza, że spadał wolumen zakupów, zaś wzrastała ich wartość - wynika z badania instytutu GfK.

"Porównując wartość zakupów kategorii FMCG (dobra szybkorotujące - PAP) w pierwszym kwartale 2013 roku do wartości zakupów w analogicznym okresie 2012 roku, nadal obserwowana była nieznaczna dodatnia dynamika i wzrost wartości zakupów o 1,8 proc. (w poprzednim kwartale +0,5 proc.). W tym samym okresie wystąpiła niewielka dodatnia dynamika wolumenu zakupów na poziomie 0,7 proc. (w poprzednim kwartale -2,1 proc.)" - napisano w raporcie.

"Obydwa powyższe parametry są składowymi Wskaźnika Wyborów Konsumenckich GfK (WWK GfK). Na podstawie szacunków analityków instytutu GfK, porównując kierunek i wzajemne proporcje zmian wartości powyższych składowych WWK, należy stwierdzić, iż w pierwszym kwartale 2013 roku na rynku dóbr FMCG mieliśmy do czynienia ze scenariuszem dalszej przebudowy portfela polskich gospodarstw domowych" - dodano.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że zmiana wartościowa zakupów była znacznie poniżej poziomu inflacji notowanej dla danego kwartału.

"Obserwowany proces spowodowany był z jednej strony nieznacznym, ale dodatnim popytem na towary ze strony kupujących, z drugiej strony - ich zwiększoną skłonnością do poszukiwania ofert jakościowo lepszych, kosztem kupowanej ilości towarów. W tym kontekście warte podkreślenia jest także i to, iż świąteczna wzmożona aktywność zakupowa Polaków nie podniosła istotnie wartości monitorowanych wskaźników" - dodano.Wskaźnik Wyborów Konsumenckich GfK (WWK) powstaje na podstawie analizy wielkości i wartości zakupów polskich gospodarstw domowych w zakresie dóbr szybkorotujących.

Możliwych jest 6 scenariuszy WWK:

* Konsumpcjonizm - wolumen zakupów rośnie wolniej niż ich wartość; gospodarstwa domowe kupują więcej i jednocześnie nie poszukują tańszych produktów.* Kontrola portfela - wolumen zakupów rośnie szybciej niż wartość tych zakupów; tańsze produkty są bardziej poszukiwane.* Przebudowa portfela - wolumen zakupów spada, ale ich wartość rośnie; gospodarstwa domowe są skłonne sięgać po produkty droższe, kosztem ich liczby.* Racjonalizowanie portfela - wolumen zakupów spada szybciej niż ich wartość; gospodarstwa domowe kupują mniej produktów oraz poszukują tańszych produktów.* Kryzys w wydatkach - wolumen zakupów spada wolniej niż ich wartość; gospodarstwa domowe kupują mniej produktów i jednocześnie poszukują niższych cen (sytuacja zagrożenia ubóstwem).* Pierwszy etap wychodzenia z kryzysu wydatków - wolumen zakupów rośnie, ale ich wartość spada; tendencja poszukiwania tańszych produktów jest jeszcze silna. (PAP)

nik/ ana/