Wskaźniki apetytu na ryzyko w górę, m.in. dzięki BoJ - Lloyds

08-04-2013 17:31
08.04. Warszawa (PAP) - Globalny Wskaźnik Apetytu na Ryzyko (Risk Appetite Index - RAI), wyliczany przez ekonomistów banku Lloyds, w ubiegłym tygodniu wzrósł, podobnie jak wskaźnik apetytu na ryzyko dla strefy euro.

"Zarówno globalny Wskaźnik Apetytu na Ryzyko (RAI), jak i jego odpowiednik dla strefy euro, w poprzednim tygodniu wzrosły, gdyż rynki pozytywnie zareagowały na informacje z Chin, w szczególności odczyt PMI, pakiet łagodzenia polityki pieniężnej w Japonii, zakładający podwojenie bazy monetarnej w ciągu dwóch lat, i na gołębi ton szefa EBC Draghiego, mimo że EBC nie zmienił poziomu stóp" - napisano w poniedziałkowej nocie banku.

"Te czynniki przeważyły nad rozczarowującymi informacjami o wzroście i zatrudnieniu w USA" - dodano.

W ubiegłym tygodniu szef banku centralnego Japonii (BoJ) Haruhiko Kuroda oświadczył, że bank rozpoczyna "nową fazę luzowania monetarnego". Szef BoJ poinformował, że luzowanie ilościowe w Japonii będzie realizowane tak długo jak nie zostanie osiągnięty 2 proc. cel inflacyjny.

BoJ oświadczył, że zamierza dwukrotnie zwiększyć miesięczną wartość realizowanego dotychczas skupu aktywów do 7 bln jenów miesięcznie i że zamierza wydłużyć średni termin zapadalności posiadanych przez siebie obligacji z 3 lat do 7 lat. BoJ będzie skupował papiery o zapadalności nawet 40 lat. Japoński bank centralny zamierza również skupować ryzykowne aktywa, takie jak fundusze ETF. BoJ poinformował, że zmienia cel polityki monetarnej z poziomu stopy procentowej na rzecz bazy monetarnej. Założeniem jest, aby baza monetarna rosła w rocznym tempie 60-70 bln jenów.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w marcu 2013 roku 54,3 pkt. wobec 52,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w ubiegłym tygodniu w wyliczeniach HSBC Holdings i Markit Economics. W ubiegły czwartek szef EBC Mario Draghi poinformował, że EBC jest gotowy do luzowania polityki monetarnej, jeśli to będzie konieczne.

Z ubiegłotygodniowych danych wynika, że w USA w marcu przybyło 88 tys. miejsc pracy, a stopa bezrobocia wyniosła 7,6 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu miejsc pracy o 190 tys. i stopy bezrobocia na poziomie 7,7 proc. W poprzednim tygodniu podano, że wskaźnik aktywności w usługach (ISM) w USA spadł w marcu i wyniósł 54,4 pkt.

Ekonomiści Lloyds zaznaczają, że RAI znajduje się powyżej swojej średniej.

Poniżej tabela z częściami składowymi wskaźnika.

<PRE> Zmiana 1-tyg.Rynki akcji 0,01 Znacznie powyżej średniejObligacje rządowe 0,00 Znacznie powyżej średniejWaluty 0,04 Powyżej średniejObligacje przedsiębiorstw 0,34 Powyżej średniejGotówka -0,06 Powyżej średniejObligacje rynków wschodzących 0,15 Znacznie powyżej średniejSurowce -0,30 Poniżej średniej

RAI 0,02 Powyżej średniej

</PRE>

(PAP)

fdu/ jtt/