Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury spadł w III o 0,2 pkt. mdm - BIEC

28-03-2013 09:00
28.03. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w marcu spadł o 0,2 pkt. mdm - podał instytut BIEC. Niewielkie zmiany wskaźnika obserwowane w ostatnich dwóch miesiącach wskazują na jego stabilizację, co powinno być pozytywnym sygnałem płynącym z gospodarki

"Spośród ośmiu składowych wskaźnika w marcu br. trzy działały w kierunku jego spadku, dwie pozostały niezmienione w stosunku do poprzedniego miesiąca, a trzy działały w kierunku jego wzrostu. Poprawa trzech składowych: wzrost zadłużenia z tytułu kredytów konsumenckich, poprawa wydajności pracy oraz spadek zapasów wyrobów gotowych ma jak dotąd charakter słaby i krótkotrwały, co nie stwarza nadziei na zdecydowany odwrót od negatywnych tendencji i trwałą poprawę koniunktury" - napisano w komentarzu do badania.

Zdaniem autorów publikacji, nieznaczny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów nie oznacza przełamania dotychczasowych tendencji do spadku popytu na kredyt bankowy ze strony konsumentów.

"Ani konsumenci, ani przedsiębiorcy nie wykazują na razie zainteresowania kredytem bankowym. Powstrzymują się od zakupów i inwestycji pomimo wolniejszego wzrostu inflacji, obniżki stóp procentowych oraz poluzowania kryteriów udzielania kredytów. Warunki niepewności i brak perspektyw na szybki wzrost gospodarki to podstawowy czynnik hamujący zainteresowanie kredytem bankowym" - napisano.

Badanie wskazuje, że ostatnie dane informują o wzroście wydajności pracy w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego, a w przedsiębiorstwach w dalszym ciągu redukowane są zapasy wyrobów gotowych.

"Spośród składowych, które działały w kierunku spadku wskaźnika najsilniejszy negatywny wpływ miały oceny menedżerów przedsiębiorstw na temat perspektyw rozwojowych gospodarki niezależnie od kondycji ich firmy (...). Pogorszenie ocen perspektyw rozwojowych gospodarki ma zapewne związek ze spadkiem tempa napływu nowych zamówień" - napisano.

Z badania wynika także, że pomimo niezbyt korzystnych ocen na temat ogólnej sytuacji w gospodarce i wolniej napływających zamówień, przedsiębiorstwa na razie nie sygnalizują pogorszenia sytuacji finansowej w zarządzanych przez nich firmach. (PAP)

nik/ ana/