Wskaźnik Rynku Pracy w maju kolejny raz wzrósł - BIEC

03-06-2013 09:00
03.06. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, w maju wzrósł kolejny miesiąc z rzędu - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

"Skala wzrostu utrzymuje się na nieco niższym poziomie, niż na przełomie roku kiedy odnotowano najbardziej dynamiczne zmiany wielkości wskaźnika" - komentują wyniki badań eksperci BIEC.

"Zmiany takie sygnalizują pozytywne oddziaływanie czynników o charakterze sezonowym. Przeciwdziałają one negatywnemu wpływowi czynników o charakterze cyklicznym" - dodają.

Z badań wynika, że aktualnie jedynie dwie składowe oddziałują w kierunku spadku wartości wskaźnika, a tym samym poprawy sytuacji na rynku pracy.

"Oddziaływanie pozostałych czynników, wskazujących na pogorszenie sytuacji na rynku pracy, miało umiarkowaną siłę" - napisano.

Z danych Biura wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym nieznacznie wzrosła w ujęciu miesięcznym przyjmując w kwietniu br. wartość 13,7 proc.

Według metodologii GUS stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 14,0 proc. (PAP)

bg/ jtt/