Wskaźnik Rynku Pracy w II ponownie wzrósł - BIEC

01-03-2013 09:00
01.03. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia wzrósł w lutym 2013 roku do 91,2 pkt. z 90,4 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

"Symptomy pogarszającej się sytuacji na rynku pracy wskaźnik rejestruje od sierpnia 2011 roku. W ostatnich miesiącach skala wzrostu wyraźnie przybrała na sile w porównaniu do wcześniejszego okresu. Zarówno czynniki o charakterze cyklicznym, jak i sezonowym działają obecnie niekorzystnie i wskazują na dalszy wzrost bezrobocia w najbliższych miesiącach" - napisano.

Według danych GUS stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 14,2 proc. (PAP)

map/ ana/