Wskaźnik Przyszłej Inflacji w VII spadł - BIEC

15-07-2013 09:00
15.07. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu spadł, co sugeruje osłabienie prawdopodobieństwa wystąpienia presji inflacyjnej - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

"Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu ponownie spadł, co nieco osłabiło prawdopodobieństwo pojawienia się presji inflacyjnej w kolejnych miesiącach tego roku. Nie mniej jednak wskaźnik nie spadł poniżej swego ostatniego lokalnego minimum ze stycznia br., zaś od lutego do maja br. wykazywał zdecydowaną tendencję do wzrostu" - napisano w raporcie.

"Obecnie w gospodarce w kierunku wolniejszego wzrostu cen działają przede wszystkim czynniki sezonowe, zaś antyinflacyjne działanie czynników wynikających z fazy cyklu koniunkturalnego stopniowo zmniejsza się. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w lipcu pięć działało w kierunku wzrostu inflacji i trzy w kierunku jej spadku" - dodano.

Czynnikiem, który obecnie w największym stopniu zagraża stabilności cen jest kurs złotego.

"Tendencję do słabnięcia krajowej waluty obserwujemy od początku roku, kiedy to złoty stracił blisko 5 proc. swej wartości. Kolejna obniżka podstawowych stóp procentowych NBP oraz zmniejszone zainteresowanie zagranicznych inwestorów polskimi papierami dłużnymi to podstawowe czynniki utraty siły narodowej waluty" - napisano. (PAP)

map/ ana/