Wskaźnik PMI dla Polski w III '13 wyniósł 48,0 pkt. vs 48,9 pkt. w II '13 - HSBC

02-04-2013 09:15
02.04. Warszawa (PAP) - Wskaźnik PMI dla Polski w marcu 2013 roku wyniósł 48,0 pkt. wobec 48,9 pkt. w lutym. Dane wskazały na utrzymujące się spowolnienie w polskim sektorze przemysłowym na koniec I kwartału bieżącego roku. Jest to najsłabszy wynik od października - podał HSBC w komunikacie.

Z danych opracowanych przez Markit na zlecenie HSBC wynika, że jest to pierwszy spadek głównego wskaźnika miesiąc do miesiąca od września. Najnowszy wynik jest najsłabszym od października, jednak średnia za cały I kwartał była najwyższa od II kwartału 2012 roku. Indeks PMI w sektorze przetwórstwa przemysłowego nieznacznie wzrósł w pierwszym kwartale 2013 do 48,5 pkt. z 48,0 pkt. w IV kwartale 2012 roku.

"W marcu czternasty miesiąc z rzędu spadła liczba nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów. Mimo, że liczba nowych zamówień eksportowych odnotowała większy spadek, ogólne tempo spadku całkowitej liczby nowych zamówień nie uległo większym zmianom w porównaniu do lutego. Tempo spadku liczby nowych zamówień z rynków eksportowych było najszybsze od listopada" - napisano w raporcie.

Jak wynika z badania w marcu wielkość produkcji spadła jedenasty miesiąc z rzędu i to w najszybszym tempie od listopada, co uzasadniano malejącą liczbą nowych zamówień.

"Zaległości produkcyjne również wyraźnie zmalały w ciągu minionego miesiąca. W marcu polscy producenci obniżyli ceny wyrobów gotowych po raz ósmy w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Ponadto tempo redukcji cen przyspieszyło i osiągnęło rekord badań (dane dotyczące cen wyrobów gotowych po raz pierwszy zebrano w styczniu 2003 roku). Firmy informowały o konieczności oferowania zniżek w celu utrzymania konkurencyjnej pozycji" - napisano w komentarzu.

Autorzy raportu podkreślają, że w marcu koszty produkcji spadły siódmy raz w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Ponadto tempo tego spadku było najszybsze od czerwca 2009 roku.

"Nieoficjalne dane z badań częściowo uzasadniały mniejszą presję na koszty niższymi cenami stali i artykułów spożywczych. W marcu poziom zatrudnienia w sektorze produkcyjnym zmalał siódmy miesiąc z rzędu. Jest to najdłuższy okres spadków od ponad trzech lat. W marcu producenci obniżyli również ilość zakupionych środków produkcji, w tempie najszybszym od września ubiegłego roku" - podał HSBC.

Wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.(PAP)

kba/ ana/